ע'

עיצוב, עקומה, ערבסקה...
עיצוב
נקודת מפגש הלובשת צורה פיסית בה מוגשמים ונפגשים זרמים יצירתיים שונים עם צורך ספציפי תוך נקיטת עמדה ביחס לתרבות העכשווית.
 
עקומה
קו חד מימדי ורציף. עקומה היא קו ישר שהופעלו עליו פעולות של עיקום ופיתול, מבלי לקרוע אותו.
 
ערבסקה
סוג של אונמנט או עיטור המשלב אלמנטים מן החי והצומח המיוצגים בסגנון קישוטי, המושפע בעיקר בהשפעה מזרחית.