צ'

צבע, צורה...
צבע
תחושה שנוצרת במוח בעת צפייה בעצמים אשר מוטל עליהם (או שהם פולטים) אור. המדע העוסק במדידת צבע נקרא קולורימטריה
 
צורה
אוסף נקודות במישור או במרחב.
צורה מישורית- אוסף נקודות שיוצרות צורה דו ממדית.
צורה מרחבית- אוסף נקודות במרחב.
צורה פתוחה- צורה שלה קצוות שאינם סגורים.
צורה סגורה- צורה חסרת קצוות.
צורות אפלטוניות- הצורות הבסיסיות במרחב-עיגול) כדור), ריבוע (קוביה), משולש (פירמידה(.