ש'

שטיינר, שפה...
שטיינר רודולף
1861-1925
אדריכל ופילוסוף אוסטרי, פיתח את האנתרופוסופיה. לפי שטיינר תוצאות של מחקר על חושי  – רוחי, מתבססות על שיטות חשיבה וחקירה מדעית מודרנית. בהתייחסו לאמנות אמר כי יצירת האמנות מתפתחת מהאינדיבידואליות האנושית. הגורם החשוב ביותר הוא ייחודו של האמן, והיצירה המתקיימת בצורה מסוימת רק פעם אחת.
 
שפה
סגנון צורני