ת'

תדמיתנות, תובל, תנועה...
תדמיתנות
עיצוב אופנה –  תרגום רעיון עיצובי לגזרה שטוחה על נייר.
 

תובל

הלולאה הנוספת התפורה על חגורת המכנס, דרכה מעבירים את החגורה
 

תיב"מ

תכנון בעזרת מחשב
 

תנועה

MOVMENT
היא הדרך שעושה המתבונן בהסתכלותו על הקומפוזיציה. תנועה כזו יכולה להיות מנווטת על-ידי המעצב באמצעות קווים, צורות וצבעים, הדרגתיות בין גודל וכיוון יצרו תנועה קווית (תרגילים רבים נעשים בחקירת המושגים דינאמי וסטאטי).