המעצב החדש

התעוררות

10X10

עשר הרצאות
עשר דקות כל אחת

יום שני | 04.04.22 | 19:00 | סניף תל אביב 

ההרשמה נסגרה

בעידן שבו:
ישנם יותר ויותר מעצבים מסוגים שונים,
שבו תחומי העיצוב מתרבים ומתערבבים זה בזה,
שבו גבולות העיצוב מתרחבים והעיצוב נמצא בכל מקום ובכל דבר מסביבנו,
שבו אנחנו מעריכים חוויות כמטבע יקר ערך ועושים הכל כדי להעצים אותן,
ושבו אנחנו מתנדנדים במציאות שבין חברה קהילתית עוטפת לבדידות קיצונית, חשוב לשאול ולהגדיר מחדש:


מיהו המעצב ומה תפקידו במציאות החדשה?

המעצב החדש

התעוררות

10X10

עשר הרצאות
עשר דקות כל אחת

יום שני | 04.04.22 | 19:00 | סניף תל אביב

מוגבל ל- 100 משתתפים

ההרשמה נסגרה

בעידן שבו:
ישנם יותר ויותר מעצבים מסוגים שונים,
שבו תחומי העיצוב מתרבים ומתערבבים זה בזה,
שבו גבולות העיצוב מתרחבים והעיצוב נמצא בכל מקום ובכל דבר מסביבנו,
שבו אנחנו מעריכים חוויות כמטבע יקר ערך ועושים הכל כדי להעצים אותן,
ושבו אנחנו מתנדנדים במציאות שבין חברה קהילתית עוטפת לבדידות קיצונית,חשוב לשאול ולהגדיר מחדש:


מיהו המעצב ומה תפקידו במציאות החדשה?

יום שני | 04.04.22 | 19:00 | סניף תל אביב ​

* מוגבל ל-100 משתתפים *

    אישור קבלת מידע פרסומי