עיצוב: איילת עוז וכרמית גת בליווי מעיין זוסמן ואדריכל אמיר נבון | צילום: גדעון לוין